معاون تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان از لغو تمام مجوزهای تعاونی خوابگاه‌‌داران غیردولتی و ابلاغ بخشنامه برای تشکیل شورای نظارت بر این خوابگاه‌ها خبر داد.