تفاهم‌نامه همکاری های آموزشی، پژوهشی، فناوری و اداری- ستادی بین دانشگاه شهرکرد و دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد به امضا رسید.

تفاهم‌نامه

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس علمی ایسنا، تفاهم‌نامه همکاری‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری و اداری-ستادی در راستای گسترش تعامل دوجانبه در زمینه‌‌های علمی، پژوهشی و آموزشی مورد نیاز دو دانشگاه به امضای دکتر شایان شامحمدی رییس دانشگاه شهرکرد و دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی رییس دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد رسید.

استفاده بهینه از امکانات و توانایی‌های یکدیگر در جهت استمرار ارتباط سازمان یافته بین دانشگاه شهرکرد و دانشگاه آزاد اسلامی به منظور بر طرف کردن نیازهای علمی و اجرایی متقابل از جمله توافقات صورت گرفته در قالب این تفاهم نامه همکاری است.