پردیس خودگردان سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی وزارت علوم گفت: فعالیت بر روی بازنگری آیین نامه پردیس های خودگردان دانشگاه ها در این وزارتخانه وجود دارد و هنوز این بازنگری به مرحله نهایی نرسیده است.

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازنگری این آیین نامه در دست بررسی در وزارت علوم قرار دارد اما نمی توان برای یک فعالیت کارشناسی زمان تعیین کرد که چه زمانی به اتمام می رسد.

وی افزود: کار کارشناسی باید به درجه ای از اغنا برسد تا بتوانیم درخصوص نتایج آن صحبت کنیم.

معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در این وزارتخانه فعالیت های زیادی برای بازنگری آیین نامه پردیس های خودگردان دانشگاه ها صورت گرفته و این بازنگری درحال طی مراحل خود است.