سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری علم و فناوری وزارت علوم از ماموریت جدید دانشگاه‌ها و ایجاد مراکز نوآوری برای تقویت کارآفرینی در دانشگاه‌ها خبر داد.

خسرو پیری مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری علم و فناوری وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: ماموریت دانشگاه‌ها در حرکت به سمت نسل‌ سومی‌ شدن و تقویت کارآفرینی است و دانشگاه‌ها باید حرکت خود را بر مبنای توسعه فناوری آغاز و برای دستیابی به این منظور برنامه‌ریزی کنند.
پیری اظهار داشت: مراکز پژوهشی، پارک‌ها و دانشگاه‌ها سه حلقه اصلی ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی هستند که باید با برنامه‌ریزی بتوانیم این مراکز را به صنعت نزدیک‌تر کنیم.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌ دانشگاه‌ها و ماموریت آنها در حال بررسی مجدد است، افزود: روسای دانشگاه‌ها در جلسات متعدد از این ماموریت به خوبی استقبال کرده‌اند تا با برنامه‌ریزی بتوانیم کارآفرینی را در دانشگاه‌ها تقویت کنیم.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری علم و فناوری وزارت علوم عنوان کرد: در حال حاضر بحث ایجاد مراکز نوآوری و دفاتر کارآفرینی مطرح است که به عملیاتی شدن بخشی از این ماموریت و حمایت دانشگاه ها از استادان برای تقویت کارآفرینی کمک می‌کند.