قائم‌مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت از تصویب مجوز ارائه دوره دستیاری طب سنتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبر داد.

دکتر حمید اکبری در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهار کرد: تا کنون فقط دوره تخصصی طب سنتی(Ph.D )  که معمولا دوره تحقیقاتی است در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ارائه می شد اما در شورای گسترش آموزش پزشکی وزارت بهداشت تصویب شد دوره دستیاری تخصصی طب سنتی نیز همانند سایر رشته ها نظیر ارتوپدی، رادیولوژی و غیره در دانشگاه‌های پزشکی ارائه شود.

وی در ادامه تصریح کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی که شرایط، توانایی و رشته طب سنتی را داشته باشند می توانند مجوز راه اندازی دوره دستیاری این رشته را از وزارت بهداشت دریافت کنند.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: اجرای آموزش دوره دستیاری طب سنتی در دانشگاه‌های پزشکی از سال آینده شروع خواهد شد علاقه مندان می توانند از طریق شرکت در آزمون دستیاری در این رشته تحصیل کنند.