سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  کرمان – ایرنا – مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نهمین جشنواره ملی حرکت از سوم تا پنجم مهر به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.

پی اچ دی آزمون : به گزارش ایرنا فضل الله ایرجی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: سعی داریم امسال در نهمین دوره جشنواره ملی حرکت، بخش بین الملل را به شکل واقعی داشته باشیم و بیشتر از کشورهای اروپایی و دانشگاه های معتبر حضور داشته باشند.
وی اظهار امیدواری کرد: بنیان بین المللی شدن جشنواره حرکت از دانشگاه شهید باهنر کرمان رقم بخورد.
وی گفت: نیاز داریم دانشگاه های ما بین المللی شوند و در فضای عمومی و علمی جهان توانمندی های خود را معرفی کنیم و یکی از این فرصت ها همین جشنواره حرکت است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در رابطه با بین المللی شدن دانشگاه ها، بخش فرهنگی دانشگاه می تواند این فعالیت را انجام دهد و فعالیت های علمی را سامان و پوشش دهد و بخش فن بازار در بخش صنعت که در جشنواره هشتم در مشهد مطرح شد، امیدواریم اینجا با شدت و قوت بیشتری مطرح شود.
وی گفت: این جشنواره می تواند تحرک دانشجویی را در دانشگاه شهید باهنر کرمان افزایش دهد و ما خوشبینانه و امیدوارانه به این رویداد بزرگ نگاه می کنیم.
ایرجی بیان کرد: امیدواریم جشنواره نهم متفاوت تر از هشت دوره قبل باشد و رویدادهای جدیدی طی برگزاری آن رقم بخورد و خوشبختانه تاکنون در همه مراحل و توافقاتی که با مسئولان دانشگاه شهید باهنر داشتیم، اختلاف سلیقه ای وجود نداشته است.
وی همچنین گفت: انجمن های علمی دانشجویی می توانند به عنوان یکی از فعالیت های موثر دانشجویی به خواسته های تعداد کثیری از دانشجویان دارای افکار خلاقانه و ابداعی، پاسخ دهند.
وی اظهار کرد: اعلام مسائل انجمن های علمی و طرح خواسته های دانشجویان فعال در سطح کشور از کارکردهای انجمن های علمی است.
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم گفت: همچنین در کارکردی دیگر، انجمن ها با سازمان های متناظر در خارج از دانشگاه و حوزه اجتماعی مرتبط می شوند تا در جشنواره حرکت زمینه ظهور و بروز داشته باشد و بدین ترتیب ارتباط بین دانشگاه و صنعت و دانشگاه و جامعه محقق خواهد شد.
وی افزود: امیدواریم برگزاری دوره نهم جشنواره حرکت به میزبانی کرمان با کیفیت تر از دوره های قبل باشد و برای برگزاری این جشنواره تحرکات جدیدی آغاز شده است.
ایرجی بیان کرد: در بخش انجمن های علمی در وزارت علوم به سمت اتحادیه های انجمن های علمی رشته های مختلف پیش می رویم و تاکنون بیش از ۲۳ مورد انجمن علمی شکل گرفته و تعداد آنها رو به افزایش است.
۷۴۳۷/۳۰۲۸/ ۶۰۷۵