در پی انتشار توضیحات دانشگاه تهران درباره حواشی برگزاری یک اردوی دانشجویی و اسکان دانشجویان دختر و پسر در یک مکان مسقف،بسیج دانشجویی دانشگاه تهران جوابیه ای منتشر کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس دانشگاهی ایسنا، در قسمتی از این جوابیه با اشاره به توضیحات معاونت فرهنگی دانشگاه تهران درمورد حواشی برگزاری اردوی مذکور و ذکر این نکته که « شورای فرهنگی دانشگاه تهران پس از بررسی مستندات به این نتیجه رسید که این موضوع که استاد دانشجویان را وادار کرده باشد در یک اتاق اسکان داشته باشند صحت ندارد»، آمده است:

«در مطلب مورد اشاره، دو موضوع به عنوان مدعیات بسیج دانشجویی ذکر گردیده که با کمال تاسف، هر دو خلاف واقع می‌باشد؛ اولا در شکایت بسیج دانشجویی هیچ اعتراضی نسبت به دانشجویان (اعم از شرکت کنندگان در اردو و یا سایر دانشجویان) ذکر نشده و موضوع تخلف از نظر بسیج دانشجویی، استاد درس و مسئولین دانشگاه تهران شناخته شده‌اند. ثانیان «اسکان دانشجویان دختر و پسر در یک مکان مسقف» موضوعی است که مورد اعتراض قرار گرفته، و اصرار بر تعبیر «وادار کردن»، تفسیر شخصی معاون محترم فرهنگی از متن شکایت و پرداخت ذهن ایشان بوده است.»