سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی دانشگاه آزاد از طرح‌های این دانشگاه برای دانشجویان با شروع فصل تابستان خبر داد.

طه هاشمی معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: فعالیت‌های تابستانی که دانشگاه برای دانشجویان در نظر می گیرد به صورت اختیاری است و دانشجویانی که واحدهای تابستانی را بر نمی دارند می توانند از این فعالیت ها بهره مند شوند که معاونت فرهنگی-دانشجویی سلسله برنامه هایی را در این زمینه در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: این برنامه ها عمدتا شامل جشنواره هایی از جمله جشنواره محیط زیست است که در استان گیلان به مدت هشت هفته برگزار می شود و بیش از هزار نفر از دانشجویان در آن شرکت می‌کنند، این اردو ها صرفا جنبه‌ی علمی ندارد بلکه به صورت آموزشی، عملی و تفریحی است.
طه هاشمی تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه برنامه‌های مفصلی را در نظر گرفته که در زمره‌ی آنها می توان به کارگاه های آموزشی اشاره کرد.
وی گفت: دانشگاه آزاد طرحی را در نظر گرفته که دانشجو با ورود خود به دانشگاه می‌تواند نهالی را به اسم خود بکارد و تا پایان دوران فارغ التحصیلی خود از آن نگهداری کند که این خود می تواند گامی بلند در جهت ماندگاری توجه به محیط زیست باشد.
اتنهای پیام/