سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران – ایرنا – نشست شورای سیاستگذاری همکارهای علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور محمد فرهادی وزیر علوم تشکیل و مباحث مرتبط با بین المللی سازی دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفت.

پی اچ دی آزمون : به گزارش ایرنا از وزارت علوم، در این نشست پنج فرصت و پنج چالش بین المللی سازی دانشگاه ها توسط حسین سالار آملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل مطرح و توسط اعضای این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دعوت از وزیر امور خارجه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس هیات پنج نفره سفرهای خارجی نهاد ریاست جمهوری برای بررسی موضوعات مرتبط با بین المللی سازی دانشگاه ها از تصمیمات این نشست بود.
معاونان آموزشی، پژوهش و فناوری وزارت علوم، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، رئیس دانشگاه تهران، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و رئیس پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از اعضای شورای سیاستگذاری همکارهای علمی و بین المللی وزارت علوم هستند.