آزمون سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مشاور عالی سامان سنجش گفت: تعداد ۴۸۸ هزار داوطلب آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ و به عبارتی ۸۶ درصد داوطلبان ضمن مشاهده کارنامه، نسبت به دریافت آن اقدام کرده اند.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد سال ۹۵ تعداد ۷۶۱ هزار و ۲۷۳ داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد تعداد ۵۶۶ هزار و ۱۵۸ داوطلب در جلسه آزمون حاضر بودند.

وی افزود: کارنامه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون از ساعت ۱۲ روز سه شنبه ۲۵ خرداد ماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

توکلی گفت: تا ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه، تعداد ۴۸۸ هزار داوطلب و به عبارتی ۸۶ درصد داوطلبان ضمن مشاهده کارنامه نسبت به دریافت آن اقدام کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: نتیجه آزمون داوطلبانی که کد رشته امتحانی دوم داشته اند نیز در همان کارنامه کد رشته امتحانی اول درج شده است.

وی تاکید کرد: به آن دسته از داوطلبانی که در جلسه آزمون حاضر بوده و تاکنون نست به دریافت کارنامه خود اقدام نکرده اند توصیه می شود هرچه زودتر نسبت به دریافت کارنامه خود اقدام کنند.