دانشگاه فنی و حرفه ای سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – براساس طرح زکات فطره و کفاره رمضان ۹۵، زکات فطریه و کفاره دانشگاهیان فنی و حرفه ای و خانواده های آنان به دانشجویان بی بضاعت اختصاص می یابد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دانشگاه فنی و حرفه ای اعلام کرد: از سال ۹۳ پس از استعلام از دفتر مقام معظم رهبری با مشارکت تعدادی از مراکز طرح جمع آوری زکات فطره و تخصیص آن به  دانشجویان نیازمند همان مرکز انجام شده است.

نظر به اهمیت موضوع و اشاعه و تعمیم این عمل شایسته انتظار می رود؛ روسای دانشکده ها با درایت و تدبیر نسبت به جذب مشارکت حداکثری خانواده بزرگ فنی و حرفه ای در این امر اهتمام  ورزند .

به منظور همفکری و تبادل تجربیات مراکز دانشگاهی فنی حرفه ای باید گزارش کامل فعالیت اجرایی خود را از طریق «سامانه همای رحمت» حداکثر تا مورخ  ۶ مرداد ۹۵ ثبت کنند.