کتابخانهسایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیر حوزه ریاست دانشگاه یزد از تصویب اساسنامه مرکز اسناد این دانشگاه توسط هیات رئیسه دانشگاه خبر داد.

به گزاش خبرگزاری مهر، محمدرضا فاضل گفت: مرکز اسناد دانشگاه به عنوان بخشی از کتابخانه مرکزی فعالیت می‌کند و از این پس عنوان کتابخانه مرکزی به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد تغییر پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه نگهداری اسناد دانشگاه در گذشته به صورت پراکنده بود، تاکید کرد: اهداف این مرکز گردآوری، تنظیم، نگهداری و فراهم آوردن شرایط مناسب دسترسی به تمامی اسناد دانشگاه اعم از نوشتاری، دیداری و شنیداری است.

مدیر حوزه ریاست دانشگاه یزد با اشاره به اینکه در مرکز اسناد دانشگاه یک نسخه از اسناد به صورت اصل سند، رونوشت، کپی و یا نسخه الکترونیک نگهداری خواهد شد، گفت: از تمام اسناد یک نسخه الکترونیک تهیه شده که بخش عمده و ممتاز مرکز اسناد تلقی می‌شود.