مرکز تحقیقات ایمونولوژی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس پژوهشی ایسنا، دکتر مهدی شکرابی، رییس مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس رای صادره در جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ با تاسیس «مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران» موافقت قطعی بعمل آمد.

 وی افزود: بر اساس نامه به شماره ۱۰۱۷/۵۰۰/د مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ مقام وزارت بهداشت، به استناد رای صادره در دویست و پنجاه و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ با تاسیس «مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران»  موافقت قطعی بعمل آمد.