پژوهش دانشگاه سوثرن کالیفرنیا نشان می‌دهد نوجوانانی که از سیگارهای الکترونیکی استفاده می‌کنند شش برابر بیشتر از سایرین به سمت سیگارهای رایج تمایل پیدا می‌کنند.  

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان و به نقل از پایگاه خبری health، به منظور انجام این پژوهش، محققان ۳۰۰ نفر از جوانان کلاس یازده و دوازدهم با میانگین سن ۱۷ سال را از نظر استفاده از سیگارهای الکترونی، سیگار، قلیان و پیپ مورد بررسی قرار دادند. از میان این جوانان ۱۴۶ نفر از آنان سیگار الکترونیکی مصرف می‌کردند و ۱۵۲ نفرشان تا به حال سیگار نکشیده بودند.

پس از گذشت ۱۶ ماه، محققان دریافتند که ۴۰ درصد از مصرف‌کنندگان سیگار الکترونیکی پس از گذشت زمان رو به کشیدن سیگار واقعی آوردند و در گروه غیر سیگاری‌ها نیز با گذشت زمان تنها ۱۱ درصد از آنها به کشیدن سیگار روی آوردند.

این تفاوت حتی با در نظر گرفتن مؤلفه‌هایی نظیر سن، سطح تحصیلات پدر و مادر و نژاد باز هم پا برجا بود.

هرچند محققان خاطرنشان کردند که نمی‌توان به طور قطع ادعا کرد که سیگارهای الکترونیکی باعث سیگاری شدن کودکان می‌شود بلکه تنها یک رابطه را نشان می‌دهد.

این پژوهش در مجله “Pediatrics” منتشر شده است.