تأسیس مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی ایلام موافقت اصولی گرفت.

دکتر ناصر عباسی مدیر مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی استان ایلام در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه ایلام، گفت: آزمایشگاه مرکز تحقیقات زیست‌فناوری و گیاهان دارویی در ایلام می‌تواند به عنوان یک آزمایشگاه مرجع مورد توجه دانشجویان و پژوهشگران قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دو آزمایشگاه مدرن شامل تعیین سطح دارویی و سم‌شناسی دکتر ابراهیمی و آزمایشگاه فیتوشیمی دکتر شفیعی در این مرکز فعال هستند، تصریح کرد: ۱۲ طرح تحقیقاتی تخصصی در این مرکز در حال انجام است.

مدیر مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی استان ایلام تأکید کرد: پژوهشگران و دانشجویان در این مرکز از آزمایشگاه‌هایی مانند عصاره‌گیری و اسانس، پروتئین آنزیم، j.c، H.P.L.D، کشت سلولی و جذب اتمی بهره‌مند می‌شوند.

وی ابراز امیدواری کرد پژوهشگران و مردم ایلام از این کار ارزشمند و مشترک جهاددانشگاهی استان و دانشگاه علوم پزشکی بهره‌مند شوند.

بنا بر اعلام دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام، به استناد رأی صادره در دویست و پنجاه و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ با تأسیس مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام موافقت اصولی به عمل آمد.