مشاور عالی سازمان سنجش گفت: نتایج اولیه آزمون ناپیوسته کارشناسی ارشد سال ۹۵ از ساعت ۱۲ امروز بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.