نتایج یک پژوهش دانشگاهی نشان داد خودپنداری افراد بر گرایش آن‌ها به برندهای داخلی و خارجی پوشاک ورزشی نقشی ندارد ولی نیاز به منحصر بفرد بودن بر گرایش افراد به برندهای خارجی و داخلی موثر بوده است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خراسان، در پژوهشی با عنوان «مقایسه رفتار خرید مصرف‌کنندگان نسبت به برندهای خارجی در مقابل برندهای داخلی پوشاک ورزشی» تهیه شده آمده است: صنعت ورزش یکی از مهم‌ترین صنایع در جهان است که محصولات آن با رقابت‌های شدیدی مواجه است. از طرفی در حال حاضر شاهد آن هستیم که در بسیاری از کشورها همچون ایران، مصرف‌کنندگان در انتخاب دو کالای مشابه داخلی و خارجی، اولویت خود را به خرید محصول خارجی می‌دهند. 

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر خصوصیات فردی و خصوصیات مختص به برند در قصد خرید مصرف‌کنندگان ایرانی نسبت به برندهای خارجی و داخلی پوشاک ورزشی موجود در بازار ایران است. 

این پژوهش به روش توصیفی همبستگی است که از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی است.

نتایج نشان می‌دهد خودپنداری افراد در گرایش آن‌ها به برندهای داخلی و خارجی پوشاک ورزشی نقشی ندارد ولی نیاز به منحصر به فرد بودن در گرایش افراد به برندهای خارجی و داخلی موثر بوده است.

از طرفی گرایش به برند بر هر دو بعد ارزش احساسی و کیفیت درک شده برندهای داخلی و خارجی پوشاک ورزشی تاثیر مثبتی دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد افزایش گرایش به برندهای داخلی باعث افزایش قصد خرید آن‌ها نمی‌شود ولی افزایش گرایش به برندهای خارجی باعث افزایش قصد خرید آن‌ها می‌شود. 

از میان ابعاد برند مورد بررسی در این تحقیق، هر دو بعد کیفیت درک شده و ارزش احساسی بر قصد خرید مصرف کننده نسبت به برندهای داخلی و خارجی پوشاک ورزشی تاثیر داشته است. 

با توجه به مطالب ذکر شده تولیدکنندگان داخلی محصولات ورزشی به خصوص پوشاک ورزشی باید با در نظر گرفتن عوامل مهم مرتبط با برند، محصولات خود را توسعه دهند. همچنین فروشندگان محصولات ورزشی برای افزایش فروش می‌توانند اقدام به عرضه برندهای معروف پوشاک ورزشی داخلی و خارجی در فروشگاه خود نمایند.

این پژوهش توسط یاسر احمدی، زهراسادات میرزازاده و سیدمرتضی عظیم‌زاده در دانشگاه فردوسی انجام شده است.