معاون آموزشی دانشگاه خواجه نصیر از پذیرش ۲۴۲ دانشجوی دکتری در اواخر مرداد در این دانشگاه خبر داد.