محققان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان با همکاری پارک علم و فناوری این دانشگاه موفق به اختراع دستگاه"شارژ بی سیم قلب مصنوعی و تجهیزات کمک قلبی» توسط خبر داد.

قلب مصنوعی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه سمنان، این اختراع توسط دکتر نیما امجدی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان و محمد یوسف ولی از دانشجویان این رشته و پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در اداره کل مالکیت صنعتی و ثبت اختراع به شماره ۸۸۳۸۳ به ثبت رسید.

 امجدی در توضیح این اختراع خود اظهار کرد: تاکنون دو نوع انتقال انرژی به قلب مصنوعی و تجهیزات کمک قلبی مورد استفاده قرار گرفته‌اند که یکی از آنها انتقال انرژی به وسیله سیم و دیگری انتقال انرژی به وسیله کوپل ترانسفورمر است.

وی افزود: روش پیشنهادی جدید برای انتقال انرژی به قلب مصنوعی با رفع مشکلات قبلی، روشی است که اساس آن انتقال بی‌سیم به روش رزونانس مغناطیسی، متکی بر استفاده از میدان مغناطیسی تولید شده توسط جریان الکتریکی فرستنده است.

امجدی به کاربردهای این دستگاه اشاره کرد و افزود: سیستم ارائه شده فوق چه در بیماران قلبی که از تجهیزات کمک قلبی و چه بیمارانی که از ضربان ساز های قلب طبیعی استفاده می کنند، آسودگی همیشگی از دردسر حمل تجهیزات، ناامیدی از عمل های پرهزینه و مداوم را به ارمغان می‌آورد.