شورای حوزوی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – اولین جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، در این جلسه گزارش عملکرد مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم ارائه شد که پس از تبیین چرایی شکل‌گیری این مرکز اعلام شد تاکنون در این مرکز بیش از ۶۰ جلسه کارشناسی برگزار شده است.

در جلسات کارشناسی این مرکز موضوعات اقتصاد مقاومتی از منظر دین، مدل مشارکت های مردمی در اقتصاد مقاومتی و نقش گروه‌های مرجع و از جمله روحانیت در تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شده است.

پس از ارائه این گزارش، اعضا ضمن تاکید بر لزوم تشکیل کارگروه مشترک میان مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و شورای تخصصی حوزوی به منظور دستیابی به تعریف مشترک از ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر ارائه یک تعریف جامع و مانع از این مفهوم، در نظر گرفتن نقشه مهندسی فرهنگی در این حوزه و تبیین ارتباط اقتصاد اسلامی با اقتصاد مقاومتی را نیز مورد تاکید قرار دادند.

در پایان مقرر شد شاخص‌ها و ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی استخراج و در جلسات بعدی بررسی شود.