سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران – ایرنا – معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی، از عملیات احداث ۶۳ هزار متر مربع پروژه عمرانی ورزشی در این دانشگاه خبر داد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، محسن هاشمی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه های عمرانی ورزشی در واحدهای این دانشگاه افزود: اکنون زیربنای پروژه های ورزشی در دست احداث بیش از ۶۳ هزار مترمربع است.
وی با بیان اینکه ۲۲ پروژه ورزشی در دست احداث قرار دارد، ادامه داد: زیربنای پروژه های ورزشی دارای مجوز احداث(در مرحله طراحی و مناقصه) بیش از ۱۸ هزار مترمربع و تعداد پروژه های ورزشی دارای مجوز احداث در مرحله طراحی و مناقصه) شش مورد و مجموع زیربنای پروژه های ورزشی در دست احداث و دارای مجوز طراحی و مناقصه برای احداث بیش از ۸۱ هزار مترمربع است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد، هاشمی درباره پیشرفت فیزیکی این پروژه ها گفت: متوسط پیشرفت فیزیکی پروژه های ورزشی در دست احداث ۵۰ درصد است.