افتتاح نماد فناوری کشور/ارائه خدمات یکپارچه به شرکتهای دانش‌بنیان