مدیر کل دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اشاره به تکمیل ظرفیت خوابگاه‌های این دانشگاه برای سال تحصیلی جدید گفت: سعی می کنیم با راه اندازی خوابگاه‌های مشارکتی(خودگردان) ورودی های سال تحصیلی جدید مشکل اسکان نداشته باشند.

یک روز در خوابگاه پزشکان آینده

دکتر محمود ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا) با اعلام این مطلب اظهار کرد: ظرفیت خوابگاه‌های دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی پاسخ گوی نیاز ورودی های سال تحصیلی جدید نیست باید مکانی را برای اسکان  60 دانشجوی پسر و ۳۰ دانشجویان دختر در نظر بگیریم.

وی در ادامه با اشاره به برنامه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برای راه اندازی خوابگاه‌های مشارکتی برای سال تحصیلی جدید تصریح کرد: خوابگاه‌های مشارکتی در واقع همان خوابگاه‌های خودگردان هستندکه دانشجویان در پرداخت هزینه های آن مشارکت دارند. دانشجویان دوره های شبانه و پردیس خودگردان از این خوابگاه ها استفاده خواهند کرد و از دانشجویانی که روزانه هستند و از طرف دانشگاه به این خوابگاه‌ها معرفی شوند نیز بر اساس تعرفه صندوق رفاه، هزینه دریافت خواهد شد.

مدیرکل دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با بیان اینکه خوابگاه‌های این دانشگاه در تابستان جاری تعمیر و بازسازی خواهند شد گفـت: متاسفانه خوابگاه های دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به دلیل اینکه مجتمع مسکونی و قدیمی هستند حتی قدمت برخی از این ساختمان ها به ۳۵ سال پیش می رسد بنابراین استانداردهای خوابگاهی را ندارند. به همین دلیل سالیانه باید هزینه های زیادی برای بازسازی این خوابگاه ها اختصاص دهیم در تابستان امسال نیز برخی خوابگاه‌ها بازسازی می شوند.

دکتر ابراهیمی اضافه کرد: برای تابستان امسال دو خوابگاه دانشگاه برای دانشجویان کارشناسی که کارورزی دارند همچنین دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری که مجبور هستند کار تحقیقاتی انجام دهند، فعال است.

وی در ادامه یادآور شد: یکی دیگر از اقدامات دانشگاه توانبخشی و بهزیستی برای تابستان امسال این است که در حوزه تغذیه، آشپزخانه سلف مرکزی دانشگاه را که نیمه صنعتی است بطور کامل صنعتی کنیم تا پخت غذا از حالت سنتی به صنعتی تبدیل شود و برای این برنامه حدود ۸۰ میلیون تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

دکتر ابراهیمی در پایان خاطر نشان کرد: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نظر دارد در حوزه خوابگاه های دانشجویی زمینی را خریداری کند و همه خوابگاه‌های دانشگاه که در سطح شهر پراکنده هستند را بصورت پردیس در آن مکان تجمیع کند.