طرح ارزیابی عملکرد دانشگاه‌‌ها و موسسات پژوهشی از سوی معاونت پایش، نظارت و ارزیابی علم و فناوری ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور آغاز شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس علمی ایسنا، معاونت پایش، نظارت و ارزیابی علم و فناوری ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اعلام کرد: در راستای مأموریت­‌های این معاونت به منظور تدوین و ارائه گزارش‌‍‌های پایشی دانشگاه­‌ها در چارچوب سیاست‌­ها و شاخص‌­های نقشه جامع علمی کشور، طرح ارزیابی عملکرد دانشگاه‌‌ها و موسسات پژوهشی آغاز شده است.

به همین منظور سامانه ارزیابی علم و فناوری به نشانی”www.arzyabi.ir”  به عنوان مرجع دریافت اطلاعات و آمار طراحی شده است.

بنا بر اعلام معاونت پایش، نظارت و ارزیابی علم و فناوری ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور،  دانشگاه­‌ها و مؤسسات پژوهشی با توجه به تغییراتی که در سال­های اخیر بر اساس شاخص­‌های اولویت‌دار مرتبط با نقشه جامع علمی کشور انجام شده است و در راستای تدوین گزارش‌های پایشی، باید اطلاعات و آمار شاخص­‌های مندرج در این سامانه را برای سال‌­های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ تکمیل و ارسال کنند.

این شاخص­‌ها مرتبط با نقش دانشگاه‌­ها در تحقق اهداف حوزه علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور بوده و تکمیل و ارسال به موقع این اطلاعات، معاونت پایش، نظارت و ارزیابی علم و فناوری ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور را در مقایسه دانشگاه­‌ها و موسسات پژوهشی در زمینه تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کمک خواهد کرد.

مهلت تکمیل فرم­های مربوطه تا اول مرداد ماه ۱۳۹۵ در نظر گرفته شده است.