سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس دانشگاه شهید بهشتی گفت: در پردیس دانشگاه شهید بهشتی دانشجوی پولی از طریق کنکور جذب می کنیم.

 

محمد مهدی طهرانچی رییس دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص جذب دانشجو پولی در این دانشگاه اظهار داشت: در پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی چند سال است که از کانال کنکور دانشجوی پولی جذب می شود.
وی تاکید کرد:  این دانشجویان را از همان مسیر کنکور، پذیرش و گزینش می کنیم و همه افراد مصاحبه انجام داده اند.
رییس دانشگاه شهید بهشتی در خصوص  شهریه پردیس های خودگردان در مقطع دکتری عنوان کرد: امسال شهریه دکتری در پردیس خودگردان تغییری نمی کند و همان مبلغ سال گذشته است.
طهرانچی بیان کرد: دانشگاه شهید بهشتی با بنیاد ایران شناسی، پژوهشکده علوم شناختی و با برخی دیگر از مراکز پژوهشی که خودشان به طور مستقیم نمی توانند دانشجو بگیرند ارتباط دارد و دانشجو را با همکاری آن پژوهشکده ها تربیت می کند. 
وی ادامه داد: در واقع در پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی با همکاری پژوهشکده های غیر دولتی – غیر انتفاعی هم فعالیت می کند اما محل تحصیل به عنوان مثال پژوهشکده علوم شناختی است.
رییس دانشگاه شهیدبهشتی یادآور شد: دوره های دکتری پردیس خودگردان به صورت آموزشی – پژوهشی است و تفاوتی با دوره های دیگر ندارد.