سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران- ایرنا- اجرای طرح ارزیابی عملکرد دانشگاه ها‌ و موسسات پژوهشی از سوی معاونت پایش، نظارت و ارزیابی علم و فناوری ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور آغاز شد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش ایرنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سامانه ارزیابی علم و فناوری به نشانی اینترنتی ‘www.arzyabi.ir’ به عنوان مرجع دریافت اطلاعات و آمار طراحی شده است.
بنا بر اعلام معاونت پایش، نظارت و ارزیابی علم و فناوری ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، دانشگاه­‌ها و مؤسسات پژوهشی با توجه به تغییراتی که در سال­های اخیر مطابق شاخص­‌های اولویت‌دار مرتبط با نقشه جامع علمی کشور انجام شده است و در راستای تدوین گزارش‌های پایشی، باید اطلاعات و آمار شاخص­‌های مندرج در این سامانه را برای سال­های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ تکمیل و ارسال کنند.
این شاخص­‌ها مرتبط با نقش دانشگاه‌­ها در تحقق اهداف حوزه علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور بوده و تکمیل و ارسال به موقع این اطلاعات، به معاونت پایش، نظارت و ارزیابی علم و فناوری ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در خصوص مقایسه دانشگاه­‌ها و موسسات پژوهشی در زمینه تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کمک خواهد کرد.
مهلت تکمیل فرم­های مربوطه تا اول مرداد ماه ۱۳۹۵ در نظر گرفته شده است.
علمی**۱۰۵۵**۲۰۱۷