همایش حوزه انقلابی، بیم‌ها و امیدها در قم سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیر اداره امور محصولات پژوهشی حوزه از ساماندهی کرسی‌های آزاداندیشی در مراکز حوزوی خبر داد. 

مجتبی فرهنگیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روش‌های آموزشی حوزه علمیه از دیرباز تاکنون زمینه موثری برای مباحثه، مجادله علمی و مناظره در خصوص موضوعات مختلف علمی را فراهم کرده است.

وی گفت: نقدکردن دیدگاه بزرگان و اساتید در حوزه علمیه یک روش جاری است و سهم بخشی از تولید دانش دینی از این بحث‌ها و برخورد آزادانه و نقادانه به دیدگاه و قرائت‌های پیش از یک موضوع بوده است.

به گفته فرهنگیان، در سال‌های گذشته به فراخور توسعه و رشدی که حوزه علمیه در تولید دانش‌های دینی داشته، کرسی‌های آزاداندیشی در مراکز حوزوی تخصصی و پژوهشی رشد داشته است.

مدیر اداره امور محصولات پژوهشی حوزه گفت: حوزه علمیه در این زمینه تکاپوی خوبی نشان داده و گام‌های موثری برداشته است.

وی ادامه داد: گرچه نارسایی‌هایی در روند برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی وجود دارد ولی حوزه علمیه در آهنگ پرشتاب برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، پیشرو بوده است.

فرهنگیان از ساماندهی کرسی‌های آزاداندیشی در مراکز حوزوی خبر داد و تاکید کرد: در سال‌های اخیر مراکز تخصصی و پژوهشی کار برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی را در موضوعات مختلف انجام می‌دادند ولی این کار در یکی دو سال اخیر روشمندتر و سازماندهی شده انجام می‌شود و حتی کرسی‌های آزاداندیشی در مراکز استانی هم برگزار می‌شود.