دانشجو.دانشگاه سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور از آغاز طرح ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور خبر داد .

 به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، معاونت پایش، نظارت و ارزیابی علم و فناوری ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اعلام کرد: در راستای مأموریت‌‌های این معاونت تدوین و ارائه گزارش‌‌‌های پایشی دانشگاه‌‌ها در چارچوب سیاست‌‌ها و شاخص‌های نقشه جامع علمی کشور، طرح ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ و موسسات پژوهشی آغاز شده است.

 به همین منظور سامانه ارزیابی علم و فناوری به نشانی «www.arzyabi.ir » به عنوان مرجع دریافت اطلاعات و آمار طراحی شده است.

بنا بر اعلام معاونت پایش، نظارت و ارزیابی علم و فناوری ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی با توجه به تغییراتی که در سال‌های اخیر بر اساس مطابق شاخص‌های اولویت‌دار مرتبط با نقشه جامع علمی کشور انجام شده است و در راستای تدوین گزارش‌های پایشی، باید اطلاعات و آمار شاخص‌‌های مندرج در این سامانه را برای سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ تکمیل و ارسال کنند.

این شاخص‌ها مرتبط با نقش دانشگاه‌‌ها در تحقق اهداف حوزه علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور بوده و تکمیل و ارسال به موقع این اطلاعات معاونت پایش، نظارت و ارزیابی علم و فناوری ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور را در مقایسه دانشگاه­‌ها و موسسات پژوهشی در زمینه تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کمک خواهد کرد. مهلت تکمیل فرم‌های مربوطه تا اول مرداد ماه ۱۳۹۵ در نظر گرفته شده است.