عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: ۸۰ درصد زلزله‌های ایران در عمق صفر تا ۵۰ کیلومتری زمین رخ می‌دهد.

زلزله

 
 
    

دکتر حسین نگارش در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه سیستان و بلوچستان، افزود: بر اساس آمارهای موجود می‌توان بیان کرد که ۱۲٫۲درصد زلزله ها در عمق بیش از ۵۰ کیلومتر اتفاق افتاده است.

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در ادامه اظهار داشت: بنابراین زمین لرزه‌هایی که در پهنه ایران زمین رخ می دهند معمولاً از نوع سطحی و یا با عمق نرمال حدود ۳۲ کیلومتر بوده و به ندرت زلزله ای با عمق بیش از ۵۰ کیلومتر در کشور ما حادث شده است.

به گفته نگارش، به دلیل آنکه متاسفانه هیپو سانتر مربوطه به زمین لرزه های ایران سطحی و کم عمق است، زلزله ها غالباً مخرب بوده و از قدرت تخریبی بالایی نیز برخوردارند.

وی بیان کرد: ساخت و سازهای غیر استاندارد، رعایت نکردن آیین نامه استاندارد معروف به آیین نامه استاندارد ۲۸۰۰ کنترل و مقاوم سازی ساختمانها، حضور بساز بفروش ها در صنعت ساختمان سازی، مکان گزینی غلط و ناصحیح اکثر شهرها و استقرار آنها در حاشیه گسل ها و بکار نگرفتن نیروهای ماهر و متخصص می تواند در هنگام بروز زلزله وضعیت بسیار اسفناک و مصیبت باری را رقم بزند.

نگارش ادامه داد: ساختمانها را می توان در مقابل زلزله مقاوم ساخت به شرط آنکه زلزله و گسل را بشناسیم و این کار وقتی عملی خواهد بود که قبل از شهرسازی به آن توجه کنیم.

وی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از ساختمانهای کشور در مقابل زلزله های شدید آسیب پذیر هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه در پایان گفت: زلزله حلقه ای است که عواقب ناشی از آن به شیوه عملکرد سه گروه سیاستگذاران، متخصصان و مجریان بستگی دارد. بنابراین اگر این سه گروه هماهنگ و خوب عمل کنند و وظیفه خود را به نحوه احسن و مطابق با معیارهای علمی انجام دهند، خطر زلزله بسیار کاهش پیدا می کند و در غیر این صورت زلزله در کشور ما خسارت بار و فاجعه آمیز خواهد بود.