دانشگاه تربیت مدرس سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دسترسی دانشگاه تربیت مدرس به معتبرترین پایگاه های اطلاعات علمی و مجلات الکترونیکی بین المللی و داخلی فراهم شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دانشگاه تربیت مدرس با پرداخت مبلغ قابل توجه ارزی و ریالی امکان دسترسی به بیش از ۱۳ هزار عنوان مجله الکترونیکی، ‌۵ هزار و پانصد عنوان کتاب الکترونیکی را فراهم شده است.

این دانشگاه همچنین بیش از ۲ میلیون پایان نامه الکترونیکی از طریق پایگاه های اطلاعاتی را فراهم آورده است.

دانشجویان برای استفاده از پایگاه های فوق می توانند به پورتال کتابخانه مرکزی بخش جستجو در پایگاه های اطلاعاتی پیوسته مراجعه کنند و پوشش موضوعی و راهنمای استفاده در پورتال کتابخانه مرکزی موجود است.