سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران – ایرنا – دانشگاه شهید بهشتی برای مهر سال جاری در مقطع دکتری خود دانشجوی پولی پذیرش می کند.

پی اچ دی آزمون : به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، پذیرش دانشجو در پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی با همکاری پژوهشکده غیر دولتی – غیر انتفاعی علوم شناختی صورت می گیرد.
پردیس این دانشگاه برای رشته های علوم شناختی – روانشناسی شناختی، علوم شناختی – زبان‌شناسی شناختی و علوم شناختی – مدل‌سازی شناختی پذیرش دانشجو خواهد داشت.
پذیرش در این رشته ها برای دوره های دکتری به صورت آموزشی – پژوهشی خواهد بود.

** رشته اقتصاد فرهنگ و هنر در مقطع ارشد تصویب شد
شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی رشته کارشناسی ارشد اقتصاد فرهنگ و هنر را تصویب کرد.
در جلسه اخیر شورای تحول رشته کارشناسی ارشد اقتصاد فرهنگ و هنر، بررسی شد و جزئیات این سرفصل مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و نهایت به تصویب شورا رسید.
در بررسی جزئیات سرفصل‌های این رشته، اعضای شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، با توجه به حساسیت دروس کارشناسی ارشد رشته اقتصاد فرهنگ و هنر، بر لزوم دقت در پذیرش دانشجو در این مقطع درسی تأکید کردند.
همچنین با توجه به برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی دروس زبان، تقویت آموزش سایر زبان‌های خارجی و دقت در گزینش دانشجو از نظر تعداد با توجه آمایش آموزش عالی، کارشناسی ارشد مترجمی زبان آلمانی تصویب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی، تصویب رشته چهارگانه کارشناسی تاریخ نیز از دیگر اقدامات آخرین جلسه شورای تحول است.