سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی دانشگاه خواجه نصیر از بالا بودن رتبه این دانشگاه در تحصیلات تکمیلی خبر داد.

 

محمود احمدیان معاون آموزشی دانشگاه خواجه نصیر در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوانگفت:خوشبختانه در دانشگاه خواجه نصیر در ۵۰ درصد از دانشجویان در مقطع کارشناسی، ۴۰ درصد در مقطع ارشد و ۱۰ درصد در مقطع دکتری در حال  تحصیل هستند که در مقایسه با کل کشور نسبت خوبی داریم در کل کشور ۱۷ درصد کل دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی ولی در دانشگاه خواجه نصیر این نسبت ۵۰ درصد است.
معاون آموزشی دانشگاه خواجه نصیر افزود: نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه خواجه نصیر ۱۹٫۳ است در حالی که در کل کشور یک به ۲۴ است.
احمدیان یادآور شد: از نظر هیأت علمی نیز ۵۰ درصد اعضای هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیر در مرتبه استادیاری هستند که  30 درصد دانشیاری و ۲۰ درصد در مرتبه استادی هستند که در کل کشور سیستم بهتری داریم.