سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران- ایرنا- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام کرد: مقایسه عملکرد جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ در دو پایگاه استنادی آی.اس.آی و اسکوپوس نشان می دهد که ایران در ابعاد اثرگذاری علمی، تولید علم صنعتی و دیپلماسی علمی برتر از ترکیه عمل کرده است.

پی اچ دی آزمون : به گزارش روز شنبه گروه علمی ایرنا از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، بر اساس پایگاه استنادی اسکوپوس ایران از سال ۲۰۱۱ تاکنون کمیت تولید علم بیشتری نسبت به ترکیه داشته است، اما بر اساس پایگاه استنادی آی.اس.آی کمیت تولید علم ترکیه بیش از ایران است.
توسعه علمی یک کشور نیازمند رشد ابعاد مختلف تولید علم در آن کشور است؛ در این میان برخی کشورها آگاهانه یا ناآگاهانه الگوی رشد کمی را به عنوان راهبرد توسعه علمی خود برگزیده اند؛ به طور کلی رشد کمیت تولید علم از شروط لازم برای توسعه علمی است، اما شرط کافی نیست.
سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب نیز بر ابعاد مختلف توسعه علمی تاکید دارد و توسعه علمی در مسیر ایجاد ثروت و قدرت با حفظ ارزش های اسلامی را مورد توجه قرار داده است.
استخراج اطلاعات از پایگاه آی.اس.آی نشان می دهد که رشد کمیت علم ترکیه در سال ۱۹۹۰ از مرز هزار مدرک گذشت که ۰٫۱٪ ( یک دهم درصد) از علم دنیا را شامل می شود. در سال ۱۹۹۳ تولید علم ترکیه دو برابر شد. در سال ۱۹۹۶ میزان تولید علم این کشور به چهار هزار و ۹۰ مورد رسید و در سال ۱۹۹۹ ترکیه توانست ۰٫۵٪ (نیم درصد) از علم دنیا را تولید کند.
در سال ۲۰۰۲ تولید علم ترکیه از مرز ۱۰ هزار مدرک گذشت و در سال ۲۰۰۴ سهم این کشور از علم دنیا از مرز ۱٪ عبور کرد و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۲۰۱۵ ، ۳۹ هزار و ۱۲۳ مدرک تولید کرد که ۱٫۷٪ از علم دنیا را شامل می شود.
هر چند فاصله کمیت تولید علم ایران و ترکیه در پایگاه آی.اس.آی در حال کاهش است، اما بر اساس اعلام این پایگاه ترکیه از کمیت تولید علم بیشتری نسبت به ایران برخوردار است؛ در سال ۲۰۰۴ اختلاف علم دو کشور بیش از ۱۱ هزار مدرک بود، اما اکنون در سال ۲۰۱۵ این اختلاف به زیر پنج هزار مدرک رسیده است.
بر اساس اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادی اسکوپوس کمیت تولید علم ایران از ترکیه پیشی گرفته است؛ ایران در سال ۲۰۰۰ تنها ۰٫۱۴٪ ( چهارده صدم درصد) از علم دنیا را تولید می کرد. این رقم در سال ۲۰۱۰ به ۱٫۲٪ ( یک ممیز دو دهم درصد) از کل کمیت علم دنیا رسید. در فاصله سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ سهم ایران از کل تولید علم دنیا از مرز ۱٫۵٪ ( یک و نیم درصد) عبور کرد و اکنون در سال ۲۰۱۶ سهم ایران از کل تولید علم دنیا ۱٫۹٪ است.

** اثرگذاری علمی
به رغم افزایش کمی تولیدات علمی ترکیه، کیفیت یا اثرگذاری تولیدات علمی این کشور رشد نکرده، این درحالی است که اثرگذاری علمی اصلی ترین شاخص مرجعیت علمی است.
بر اساس اطلاعات پایگاه استنادی اسکوپوس، در سال ۲۰۰۰ رتبه اثرگذاری تولیدات علم ایران ۴۶ بود؛ این رتبه در سال ۲۰۱۰ به ۲۸ رسید و در سال ۲۰۱۱ مجددا ارتقا یافته و به ۲۴ رسید. در سال ۲۰۱۳ رتبه اثرگذاری علم ایران دوباره افزایش یافته و به ۲۳ رسید و در آخرین محاسبات انجام شده در سال ۲۰۱۴ رتبه اثرگذاری علم ایران ۲۲ است.
بر اساس همین پایگاه، ترکیه در سال ۲۰۰۰ رتبه ۲۹ اثرگذاری علم دنیا را در اختیار داشت؛ رتبه اثرگذاری علم ترکیه تا سال ۲۰۱۰ به رقم ۲۵ رسید، اما کیفیت تولیدات علمی ترکیه سیر نزولی را طی کرد به نحوی که رتبه این کشور در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ به جایگاه ۲۸ نزول کرد و در ادامه با این روند نزولی در سال ۲۰۱۴ ترکیه به رتبه ۲۹ دنیا رسید.

** تولید علم صنعتی
تولید علم صنعتی یکی از مهمترین مولفه های تولید علم مدرن را تشکیل می دهد و در سند سیاست های کلان علم و فناوری نیز تبدیل علم به ثروت خواسته شده است.
علم صنعتی به علمی اطلاق می شود که توسط حداقل یک پژوهشگر از یک صنعت تولید می شود؛ عمده این تحقیقات توسط مراکز تحقیق و توسعه صنایع تولید و همانند تولید علم دانشگاهی در نشریات معتبر بین المللی منتشر می شوند.
بررسی اطلاعات تولید علم صنعتی ایران و ترکیه در پایگاه استنادی آی.اس.آی نشان می دهد که هر چند در فاصله زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ ترکیه با ۱۸۷ مورد تولید علم صنعتی از ایران برتر بود، اما در بازه زمانی ۲۰۱۴-۲۰۱۲ ایران ۱٫۵ (یک و نیم) برابر ترکیه تولید علم صنعتی داشته است. در این دوره زمانی ترکیه تنها هزار و ۴۷۶ مورد علم صنعتی تولید کرده، در حالی که جمهوری اسلامی ایران در همین دوره زمانی ۲ هزار و ۳۰۹ مورد علم صنعتی تولید کرده بود.

** دیپلماسی علمی
یکی دیگر از مولفه های علم مدرن، دیپلماسی علمی است. تعاملات علمی در سند سیاست های کلان علم و فناوری به صورت صریح و روشن نیز مورد تاکید قرار گرفته اند.
بر اساس اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادی اسکوپوس سهم دیپلماسی علمی از کل تولید علم کشور از ۱۹٪ در سال ۲۰۰۱ به ۲۱٪ در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است؛ در حالی که در سال ۲۰۰۱ این رقم برای ترکیه ۱۳٪ بود و در سال ۲۰۱۴ به ۲۰٪ رسیده است.
بر اساس اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادی آی.اس.آی، از نظر سهم دیپلماسی علمی از کل تولید علم، ایران برتر از ترکیه عمل کرده است؛ در سال ۲۰۱۵ سهم دیپلماسی علمی از کل تولید علم دنیا ۲۲٪ است. این بدان معنی است که ۲۲٪ تولید علم دنیا با مشارکت حداقل دو کشور صورت پذیرفته است. این رقم برای ایران در همین سال ۲۳٪ و برای ترکیه ۲۰٪ است.
هر چند کمیت تولید علم و رشد آن از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما این کمیت باید هوشمندانه تولید شود و رشد یابد.
مهمترین هدف نظام آموزش عالی مبتنی بر اسناد بالادستی و همچنین روند جهانی تولید علم، تبدیل علم به ثروت و قدرت است که به تنهایی و با تاکید محض بر افزایش کمی حاصل نمی شود.
بنابراین، علاوه بر تاکید بر رشد کمی تولید علم باید سایر ابعاد توسعه علمی نیز مدنظر قرار گیرد که عبارتند از تولید علم کاربردی، اثرگذاری علم تولید شده و همچنین تبدیل علم به قدرت از طریق دیپلماسی علمی است.
به طور کلی، ترکیه را می توان مثالی از کشورهایی دانست که به جای تاکید بر توسعه همه جانبه، بیش از هر چیز به افزایش کمی تولید علم می اندیشد.
علمی**۲۰۳۸**۱۸۳۴