دانشجو.دانشگاهسایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی گفت: اتحادیه، پیشنهاد داد شهریه دانشگاه‌های غیرانتفاعی در سال تحصیلی جدید تا ۱۵ درصد افزایش یابد.

علی آهون‌منش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان افزایش شهریه‌های دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی در سال تحصیلی جدید  گفت: براساس اعلام دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، شهریه باید توسط هیات‌امنای دانشگاه‌ها تعیین شود.

وی ادامه داد: اتحادیه برای جلوگیری از هرج و مرج، رقمی را برای افزایش شهریه در نظر گرفته است که بر اساس آن میزان افزایش شهریه این دانشگاه‌ها تا ۱۵ درصد پیشنهاد شده است.

افزایش ۱۰ درصدی ژتون غذای دانشجویی در دانشگاه های غیرانتفاعی

رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی درباره افزایش قیمت ژتون دانشجویی در سال تحصیلی جدید نیز گفت: براساس پیشنهاد اتحادیه در سال تحصیلی جدید قیمت ژتون غذای دانشجویی نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت.