دانشجو.دانشگاه سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون اداری و مالی دانشگاه تهران گفت: دانشگاه های برتر با مشکلات بودجه ای مواجه هستند و از دولت درخواست دارند تا بودجه آنها به طور کامل اختصاص یابد.

حسین گلدان ساز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه ها قبول دارند که دولت با تنگناهای مالی مواجه است اما این مراکز سهم واقعی خود را از بودجه کشور نمی برند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه معاونان مالی و اداری دانشگاه های برتر افزود: در این جلسه قرار شد دانشگاه ها روند ایجاد درآمدهای اختصاصی را تدوین کنند و در جذب کمک های خیرین بیشتر فعالیت داشته باشند.

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: به طور واقع دانشگاه ها سهم خود را از بودجه کل کشور نمی برند و از دولت و مجلس درخواست دارند در این زمینه توجه کنند و گشایشی را برای بودجه این مراکز انجام دهند.

گلدان ساز خاطرنشان کرد: در این جلسه راه های مناسب و در شان دانشگاه ها برای درآمد سازی مورد بررسی قرار گرفت اما این موضوعات زمان بر است و درحال حاضر نیازمند افزایش بودجه دانشگاه ها از سوی دولت هستیم.

چالش کسر ۲۰ درصدی مالیات از بودجه طرح های پژوهشی دانشگاه ها

وی گفت: در این جلسه موضوع کسر ۲۰ درصدی مالیات از بودجه طرح های پژوهشی دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفت و معاونان مالی دانشگاه ها معتقد بودند اجرای این قانون با سیاست های کلی کشور در حوزه توسعه تحقیقات مغایرت دارد.

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در گذشته از بودجه طرح های پژوهشی که در دانشگاه ها اجرا می شد تنها ۳ درصد مالیات کسر می شد.

گلدان ساز تاکید کرد: اجرای این قانون موجب می شود تا اساتید در زمینه اجرای طرح های تحقیقاتی بی انگیزه شوند و به نوعی روند بازدارندگی را در حوزه تحقیقات ایجاد می کند.

وی گفت: معاونان اداری و مالی دانشگاه های برتر پیشنهادی درخصوص کسر مالیات از طرح های پژوهشی دانشگاه ها تهیه و به مرکز پژوهش های مجلس ارائه کرده اند.

بررسی آیین نامه استخدامی کارکنان دانشگاه ها

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران افزود: در جلسه معاونان اداری و مالی دانشگاه های برتر موضوع آیین نامه استخدامی کارکنان دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفت.

گلدان ساز خاطرنشان کرد: این آیین نامه نواقصی دارد و قرار است با هماهنگی وزارت علوم و از طریق پیشنهادات معاونان اداری و مالی دانشگاه های برتر این نواقص برطرف شود.