پژوهشگران ایرانی پس از بررسی اندازه بندی‌های بین المللی مورد استفاده در ایران و همچنین با توجه به اندازه و شکل بدن و ابعاد تن‌سنجی در جامعه، موفق به طراحی سامانه اندازه‌بندی برای پوشاک مردان ایرانی شدند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس علمی ایسنا، مهدی صحرائی، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره ضرورت اجرای این طرح تحقیقاتی گفت: مطالعات متعددی نشان داده است که مردان تن خوری لباس را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ملاک های انتخاب خود در خرید لباس قرار می دهند و از طرفی تن خوری لباس و اندازه بندی به هم وابسته هستند، بنابراین مقبولیت تن خوری تحت تأثیر اندازه پوشاک است.

وی افزود: در نتیجه برای کسب بهترین نتایج در تولید پوشاک، استفاده از سامانه های اندازه بندی مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است.

صحرائی یادآور شد: ابعاد تن سنجی (شامل اندازه و شکل بدن)، به‌طور برجسته ای در طول عمر یک شخص تغییر می کند، همچنین این ابعاد بین افراد، نسل ها و جوامع مختلف نیز متغیر است.

به گفته وی عوامل متعددی می‌تواند بر تغییر ابعاد تن سنجی بین افراد و جوامع گوناگون و همچنین یک فرد در زمان های مختلف عمر وی اثرگذار باشد که از آن جمله می‌توان به عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی اشاره کرد.

صحرائی ادامه داد: همین عوامل ممکن است موجب تغییر در میانگین ابعاد تن سنجی در یک جامعه در طول زمان شود، به این معنی که میانگین ابعاد بدن افراد یک جامعه خاص در زمان حال متفاوت از گذشته و آینده آن باشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این مطالب باید در نظر داشت که برای ایجاد یک سامانه اندازه بندی مؤثر، باید اندازه های بدن از جامعه خاصی که سامانه برای آن تهیه می شود، به دست آید و ثانیاً این داده‌ها باید به روز باشند.

این محقق جوان تصریح کرد: در این تحقیق سعی شده است تا هر یک از موارد بالا رعایت شده و داده ها به‌طور مناسبی تهیه شوند و برای ایجاد سامانه اندازه بندی منطبق بر مردم ایران، داده های مربوط به اندازه های ابعاد بدنی افراد از کارگاه‌های خیاطی موجود در سطح شهرستان های یکی از استانهای کشور تهیه شد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مقایسه اندازه‌های قد، دور سینه و دور کمر افراد حاضر در نمونه تحقیق با برخی از ممیزی‌های تن سنجی داخلی و خارجی، همان طور که انتظار می رفت تفاوت‌هایی مشاهده شد که البته تفاوت‌ها بین داده های این تحقیق و سایر ممیزهای داخلی نسبت به ممیزی‌های خارجی کمتر است.

بیشترین شباهت میانگین قد مردان ایرانی مورد بررسی با برزیلی‌ها و کره‌ای‌ها

نتایج تحقیق صحرائی همچنین نشان داد که در میان کشورهای دیگر، برزیل و کره جنوبی از لحاظ میانگین قد بیشترین شباهت را به میانگین قد مردان ایرانی مورد بررسی دارند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر استفاده از سامانه های اندازه بندی اروپایی، آمریکایی یا چینی در ایران رایج است، تاکید کرد: استفاده از سامانه‌های اندازه بندی که بر اساس ابعاد بدنی افراد اروپایی، آمریکایی یا چینی ایجاد شده است، به طور طبیعی در ایران بدون مشکل نخواهد بود.

صحرائی که در طراحی سامانه اندازه بندی مردان ایرانی با تن خوری خوب از روش نوینی استفاده کرده است، توضیح داد: در این روش ابتدا با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی اشکال بدنی موجود در جامعه مورد بررسی شناسایی و همچنین عناصر سامانه اندازه بندی تعیین شد، سپس برای هر یک از گونه های بدنی، جدول‌های اندازه تشکیل شد.

وی ادامه داد: اعتبار سامانه اندازه بندی ایجاد شده با توجه به سه شاخص یعنی تعداد اندازه‌های به دست آمده، نرخ تطبیق جامعه و تن خوری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج خوبی در این مورد به دست آمد.

صحرائی یادآور شد: سپس اندازه ها به‌وسیله سامانه تعریف سایز جدید که نشان‌دهنده شکل بدن و اندازه های ابعاد کنترلی است، به‌منظور انتخاب آسان تر و سریع تر سایز مناسب توسط مصرف‌کننده، برچسب‌گذاری شد.

سامانه اندازه بندی ایجادشده توسط پژوهشگر جوان ایرانی، با سه استاندارد بین‌المللی یعنی ایزو (۳۶۳۶ (ISO و (ISO/TR 10652)، استاندارد آمریکایی (ASTM D6240-98) و استاندارد اروپایی(BS EN 13402-3) که به‌طور متداول در ایران نیز مورد استفاده قرار می گیرند مقایسه شد که در نتیجه، تفاوتهایی در تعداد و محدوده اندازه های تحت پوشش مشاهده شد که این نشان‌دهنده‌ عدم انطباق کامل این سامانه‌ها بر افراد حاضر در جامعه ما است.

به گفته صحرائی، در بین استانداردهای بررسی‌شده استاندارد ISO بیشترین شباهت را به سامانه اندازه بندی ایجادشده در این طرح تحقیقاتی داشت و با توجه به نتایج اعتبار سنجی سامانه اندازه بندی ایجادشده می توان گفت که این سامانه نسبت به استانداردهای غیربومی متداول تن خوری بهتری را برای ایرانیان فراهم می آورد.

بر اساس این گزارش، این پژوهش در قالب پروژه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر محمدرضا بابایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شده است.

بخشی از نتایج این پروژه تحقیقاتی به صورت یک مقاله علمی با عنوان «سایزبندی پوشاک نیم تنه پایین مردانه با استفاده از تحلیل های چند متغیره» در دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران که در اردیبهشت ماه امسال در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، ارائه و موفق به کسب عنوان مقاله برتر شد.