ساخت ماده ای که "ای‌-کولای" را ظرف ۳۰ ثانیه از بین می‌برد