امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت دادگستری و وزارت علوم