فرصت‌دهی به نیروهای خلاق و فناور لازمه موفقیت در اقتصاد دانش‌بنیان است