ابوالفضل خوش منش سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دبیرکمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور از تصویب آخرین تغییرات برنامه درسی واحدهای مشترک رشته تجمیعی علوم قرآن و حدیث خبر داد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، کار ویژه بررسی نهایی برنامه درسی رشته تجمیعی علوم قرآن و حدیث با حضور دکتر ابوالفضل خوش‌منش دبیرکمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور و رئیس کمیته تحول در مطالعات قرآن و حدیث تشکیل شد.

خوش‌منش گفت: این جلسه بر مبنای تصمیم سومین نشست مدیران گروههای علوم قرآن و حدیث کشور و با هدف بررسی نهایی برنامه درسی تدوین‌شده برگزار شد و هشت نفر از استادان منتخب رشته علوم قرآن و حدیث در آن شرکت داشتند.

رئیس کمیته تحول در مطالعات قرآن و حدیث در ادامه اضافه کرد: پیش از برگزاری این کارویژه طی مکاتبه‌ای از تمام گروه‌های علوم قرآن و حدیث کشور درخواست شد، تا تمام نظرات و دیدگاه های خود را در مورد محتوای برنامه درسی جدید و نحوه اجرای آن به دبیرخانه کمیته ارسال کنند.

خوش‌منش ادامه داد: در مجموع ۲۲ نامه از جانب گروه‌ها و استادان به دبیرخانه کمیته واصل شد که از آن میان ۳۰۵ نظر بدون احتساب موارد تکراری استخراج و طبقه‌بندی شد و در کارویژه مورد بحث و بررسی قرارگرفت و در پایان نظراتی که در مورد آن اتفاق نظر نسبی وجود داشت، در برنامه درسی اعمال شد.

رئیس کمیته تحول درمطالعات قرآن و حدیث درمورد اجرای بسته های اختیاری رشته تجمیعی علوم قرآن و حدیث از تمام مدیران گروه‌های علوم قرآن و حدیث کشور درخواست کرد که با بررسی امکانات و ظرفیت‌های دانشگاه و کمّ و کیف استادان موجود، ضمن ارسال مستندات لازم به رایانامه مرکز به آدرس Quran@msrt.ir  آمادگی خود برای اجرای بسته‌های اختیاری متناسب اعلام دارند.