دانشجوی خارجی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – سومین دوره طرح حمایت تحصیلی- آموزشی دانشجویان غیر ایرانی با هدف بهبود وضعیت تحصیلی و ارتقاء سطح علمی این دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، علی غنائی، رئیس اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: فراهم کردن امکانات آموزشی، فرهنگی و رفاهی مناسب برای دانشجویان غیر ایرانی از ویژگی های مهم یک دانشگاه بین المللی است.

وی افزود: درحال حاضر هزار و ۵۰۰  دانشجوی بین المللی در این دانشگاه تحصیل می کنند که جمعیت این دانشجویان رو به افزایش است.

رئیس اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد: این دانشگاه برای اولین بار در کشور طرح حمایت تحصیلی-آموزشی دانشجویان غیر ایرانی را با هدف بهبود وضعیت تحصیلی و ارتقاء سطح علمی ایشان در سال ۱۳۹۴ اجرا کرد و تا کنون توانسته است سه دوره از این طرح را با موفقیت برگزار کند.

غنایی، ایجاد دفتر نماینده آموزشی دانشجویان بین المللی با هدف رفع مسائل آموزشی دانشجویان خارج و تشکیل شورای آموزشی- پژوهشی دانشجویان غیر ایرانی(استاد – مشاور) در تمامی دانشکده های دانشگاه را از اقدامات مهم دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه توجه به دانشجویان غیر ایرانی عنوان کرد.