معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد جزییات ترم تابستانه این دانشگاه از زمان ثبت نام تا مدت زمان برگزاری کلاس‌ها را تشریح کرد.