دانشگاه علامه سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: برنامه داریم از طریق توسعه تحقیقات کاربردی، علوم انسانی مبتنی بر ارزش های ایرانی – اسلامی را در این دانشگاه توسعه دهیم.

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در گذشته فعالیت های دانشگاه علامه طباطبایی مبتنی بر محورهای آموزش بوده اما این روند درحال تغییر است و برنامه داریم با انجام تحقیقات کاربردی در کنار پژوهش های بنیادی روند آموزش محور بودن دانشگاه را تغییر دهیم.

وی افزود: برای دستیابی به تحقیقات کاربردی باید منابع پژوشی را در حوزه علوم انسانی ارتقا دهیم تا از این طریق تولیدات علمی دانشگاه از نظر کمی و کیفی افزایش یابد.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: درحال برنامه ریزی هستیم تا پژوهش را در این دانشگاه به یکی از فعالیت های اصلی اساتید تبدیل کنیم تا براین اساس بتوانیم فرهنگ پژوهش را گسترش دهیم.