شورای عالی انقلاب فرهنگی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – ادغام کمیسیون‌های وزارت علوم در کارگروه‌های شورای تحول در کمیسیون علمی و فناوری بررسی شد .

به گزارش خبرگزارش مهر، جلسه ۲۳۸ کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه که به بحث و بررسی پیرامون عملکرد «شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی» اختصاص داشت، گزارشی از روند فعالیت‌های این شورا ارائه شد.

در این گزارش با اشاره به تشکیل ۱۵ کارگروه برای ایجاد تحول و ارتقاء در رشته‌های دارای اولویت علوم انسانی که با حضور بیش از ۲۵۰ استاد در رشته‌های مختلف علوم انسانی فعالیت می‌کنند، ادغام کمیسیون‌های تخصصی وزارت علوم در این کارگروه‌ها به منظور هماهنگی بیشتر در این زمینه نیز مورد اشاره قرارگرفته است.

در ادامه جلسه اعضای کمیسیون نیز به بیان نظرات خود پرداختند، که اهم آن می توان به نیاز به تعریف مفاهیم بنیادین و نظری در روش‌شناسی اسلامی‌شدن علوم انسانی، تکیه بر تربیت اساتید معتقد به مبانی علوم انسانی اسلامی، تقویت مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، ایجاد انگیزه برای ورود دانش‌آموزان مستعد به علوم انسانی از مقطع کارشناسی، تمرکز بر نظریه پردازی در علوم انسانی و  تبیین سازوکارها موثر در ارتقای اساتید رشته‌های علوم انسانی به منظور تشویق این اساتید به نظریه‌پردازی اشاره کرد.

همچنین اعضا درخصوص تعیین دقیق اولویت‌های تولید علم در شاخه‌های مختلف علوم انسانی، کاربردی شدن پایان‌نامه‌های علوم انسانی در مقطع دکتری، هدایت پژوهش‌ها به سمت ترسیم راه حل برای مشکلات مبتلابه کشور، توجه ویژه و بیش از پیش به تعامل حوزه و دانشگاه و  نیاز به درک مشترک از تحول در علوم انسانی نظراتی را ارایه کردند.