سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی دانشگاه تهران از بی اثر شدن نمره‌ی مردودی مقاطع دکتری و قابل اجرا بودن این طرح از مهر آینده خبر داد.

حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طبق آیین نامه نمره مردودی در معدل کل دانشجویان در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری بی اثر شد.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون اگر دانشجویی موفق به کسب نمره قبولی در درسی نشود یا نمره قبولی نگیرد چنانچه یک بار دیگر درس مذکور را بگذراند و موفق به کسب نمره قبولی شود، نمره مردودی در کارنامه این دانشجو درج می‌شود اما در معدل کل محاسبه نخواهد شد.
معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: طبق آیین‌نامه‌های قبلی، جبران معدل برای دانشجویان، مخصوصا دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و دانشجویان دکتری بسیار دشوار بود اما بر اساس این آیین‌نامه‌های جدید جبران معدل، تسهیل شده است. باید توجه داشت که نمره صفر هم جز نمره های مردودی محسوب می‌شود و در معدل کل بی اثر است.
حسینی یادآورشد: نمره مردودی در معدل کل دانشجویان مقاطع کارشناسی بی اثر است و برای ورودی های ۹۳ به بعد و دانشجویان مقطع ارشد و ورودی های ۹۴ بی تاثیر است.
گفتنی است؛ این طرح برای مقاطع دکتری ورودی ۹۵ اجرا می شود.