باقر لاریجانی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم ارتباط بیشتر علوم پایه و علوم بالینی در پزشکی گفت: بازنگری برنامه های آموزشی در سال جاری تکمیل می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی در نشست دبیران هیات های ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی بر اهمیت و نقش رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی در تحولات آموزش علوم پزشکی تاکید کرد.

وی گفت: حضور اعضای هیات علمی رشته های علوم پایه در بخش های بالینی مرتبط، ضروری و برنامه ریزی هایی برای تحقق آن در حال انجام است که باتوجه به ظرفیت قابل توجه و نیاز مراکز تحقیقاتی بالینی، حضور اعضای هیات علمی رشته های علوم پایه ضروری به نظر می رسد.

لاریجانی ارایه مباحث پایه مناسب و مرتبط در برنامه آموزشی دوره های بالینی را از راه های دیگر برای ایجاد هماهنگی و همراهی رشته های پایه و  بالینی دانست و افزود: در این خصوص هماهنگی و همکاری های دو دبیرخانه علوم پایه و پزشکی و تخصصی ضروری به نظر می رسد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت به پیش بینی الزاماتی برای توسعه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی در سند آمایش سرزمین در سطح کلان اشاره کرد و اظهار داشت: لازم است ضمن مطالعه دقیق، الگوی گسترش مقاطع رشته های مختلف را در سطح مناطق آمایشی تبیین کنیم.

وی اضافه کرد: با توجه به اشراف هیات های ممتحنه بر  وضعیت رشته های تخصصی و ظرفیت های موجود، آنها می توانند در این زمینه به تهیه الگوی مناسب گسترش رشته ها کمک کنند و در این زمینه مشارکت هیات ها در مطالعه و برآورد نیاز به نیروی انسانی که در سطح معاونت آموزشی در حال انجام است الزامی به نظر می رسد.

لاریجانی بر ضرورت تکمیل بازنگری برنامه های آموزشی در سال جاری و توجه به مولفه های مورد تاکید طرح تحول آموزش از قبیل توجه به تولید دانش بنیان، دانشگاههای نسل سوم و آموزش های مجازی در بازنگری برنامه ها و ورود بخش خصوصی در آموزش علوم پزشکی تاکید کرد و اظهار داشت: ارزیابی قطب های علمی و حرکت آنها در جهت اهداف پیش بینی شده در حال انجام است.

در این جلسه موضوع مطالعه نیروی انسانی در رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، نقش هیات های ممتحنه در برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۳۹۵، تشکیل کارگروه بازنگری برنامه های درسی در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی و تجمیع و گروه بندی مواد امتحانی آزمون ورودی دکتری (Ph.D) برای سال ۱۳۹۶ مطرح و تصمیمات لازم برای موارد اجرایی اتخاذ شد.