نشست روسای دانشگاههاسایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم گسترش بی رویه مراکز آموزش عالی در بخش های دولتی و خصوصی و نبود یک نظام مدون را تهدیدات این بخش به شمار آورد.

به گزارش خبر گزاری مهر، عبدالرضا باقری در نشست روسای کمیسیون های دائمی هیات های امنای دانشگاه ها موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری گفت : در دوره جدید انتظارات فرق کرده و  تربیت فارغ التحصیلان کارآفرین و پاسخگویی دانشگاه ها به مشکلات پیش روی جامعه با نگاه توسعه پایدار و این که دانشگاه ها بتوانند به عنوان  موتور محرک توسعه دانش بنیان کشورعمل کنند .

وی با اشاره به تهدیدات پیش روی آموزش عالی کشور گفت : گسترش بی رویه مراکز آموزش عالی در بخش های دولتی و خصوصی و نبود یک نظام مدون از تهدیدات این بخش به شمار می رود.

رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه  وزارت علوم با اشاره به فرصت های در اختیار آموزش عالی کشور افزود: دسترسی به منابع جهانی اطلاعات از طریق فضای مجازی، افزایش ارتباطات بین المللی بعد از برجام و استفاده از توان تخصصی ایرانیان مقیم خارج از کشور و تقویت باورهای علمی در سطح ملی در استفاده از ظرفیت متخصصان داخلی برای رفع مشکلات و وجود الگوهای موفق داخلی و خارجی از جمله این فرصت ها به حساب می آیند.

باقری افزود: دشواری های پیش روی مدیریت دانشگاهی کشور شامل انتظارات فراتر از گذشته، فراهم نبودن امکانات و ساز و کارهای قانونی، اداره و حفظ انسجام نظام موجود است که باید به شکلی تخصصی به این دشواری ها توجه کرد.

وی در خصوص ظرفیت های موجود در دانشگاه ها گفت : در دانشگاه ها سه ظرفیت قانونی داریم که شامل قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، آیین نامه ارتقا و آیین نامه ترفیع است که می توان از آنها برای تحقق ماموریت های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استفاده کرد.

باقری ادامه داد: در آیین نامه ارتقا  که به زودی ابلاغ می شود آمده است که دانشگاه‌ها می توانند متناسب با ماموریت ها و استانداردهای خود تغییرات مورد نیاز در ماده پنج آیین نامه را در هیات های ممیزه دانشگاه ها برای دانشگاه خود پیش بینی و پس از اخذ مجوز از هیات ممیزه  مرکزی آن را اجرا کنند.

وی همچنین هیات های امنا را عالی ترین مرجع قانونی و نیروی اصلی پیشران در تغییرات در دانشگاه ها دانست و گفت : با کمک هیات‌های امنا می توان باعث تعیین مسیر و جهت به سمت دگرگونی و تعیین راهبردهای لازم و مهندسی مجدد و تجدید ساختار ومواجهه با پیچیدگی های پیش روی را مدیریت کرد.

وی به ترکیب اعضای هیات های امنا اشاره کرد و گفت: ویژگی های اعضای حقیقی هیات های امنا باید دارای خصوصیاتی از جمله آشنا به مقتضیات جدید، مقبول و با نفوذ بودن، مشرف به فضای کسب و کار بخش های اقتصادی  استان ها، فارغ از گرایش های قومی و سیاسی و آماده برای صرف وقت در دانشگاه ها باشند.