1445935675024_reserch.jpg

سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت: در حال حاضر ۳۳۵ نفراز اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دارای شاخص H-Index برابر یا بیشتر از ۱۵ هستند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس پژوهشی ایسنا، دکتر شاهین آخوندزاده قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دارای شاخص H-Index برابر یا بیشتر از ۱۵ در پایان ماه می سال ۲۰۱۶ با ۳۷ درصد افزایش از ۲۴۵ نفر به ۳۳۵ نفر رسیده است.

دکتر آخوند زاده اظهار داشت: شاخص هیرش یا H-Index از شاخص‌های مهم علم سنجی است که در سال ۲۰۰۵ به منظور محاسبه و نمایش توام کمیت و کیفیت برونداد علمی پژوهشگران معرفی شد. به این ترتیب که شاخص h یک پژوهشگر عبارت است ازh تعداد از مقالات وی که به هرکدام حداقل h بار استناد شده باشد. در نیمه نخست نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی، تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دارای شاخص H-Index برابر یا بیشتر از ۱۵ مشتمل بر ۲۴۵ نفر بوده است. خوشبختانه این تعداد در پایان ماه می سال ۲۰۱۶ میلادی با ۳۷ درصد افزایش به ۳۳۵ نفر رسیده که این اطلاعات از طریق سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قابل مشاهده است.

وی در ادامه تصریح کرد: سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی”Iranian Scientometric Information Database” با عنوان اختصاری ISID در سال ۱۳۹۴ با هدف گردآوری و ارائه شاخص‌های معتبر و روزآمد علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت طراحی، پیاده سازی و اجرا شده و از طریق آدرس http://isid.research.ac.ir در دسترس همگان قرار گرفته است.

در حال حاضر، شاخص‌های علم سنجی بیش از ۱۷۵۰۰ نفر عضو هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از طریق این پایگاه ارائه و روزآمد می‌شود.