آیت الله رشاد سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ارائه تعریف دقیق و روشن از نظریه علمی یکی از لوازم اصلی برای برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی است .

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، جلسه ۸۷ شورای علمی راهبردی هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آیت الله علی اکبر رشاد برگزار شد. دستور کار این جلسه پیرامون «تعریف و طبقه‌بندی نظریه و نوآوری» بود.

آیت الله رشاد گفت: آنچه که در این موضوع باید بر سر آن توافق شود، رسیدن به یک رویه واحد در زمینه داوری نظریات است.

وی افزود: یک مکتب فکری حاوی چندین نظریه است و یک نظریه هم ممکن است دارای چندین نوآوری باشد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: آن تعریفی که از نظریه علمی در این شورا تصویب شود، مبنای داوری‌های علمی در تمامی کرسی‌ها خواهد بود.

وی گفت: ارائه تعریف دقیق و روشن از نظریه علمی یکی از لوازم اصلی برای برگزاری کرسی‌هاست.

رشاد افزود: نظریات ارائه شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها توسط دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌ها تلفیق شده و در قالب یک آیین نامه در اختیار داوران قرار خواهد گرفت.

پس از سخنان آیت الله رشاد، اعضای هیات به بیان نظرات خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است:

نیاز به طبقه‌بندی نظریات علمی از منظر و دارا بودن اثر اجرایی، رده‌بندی مراحل داوری نظریات، تاکید بر فراگیر بودن، تعمیم‌پذیری و نوآوری در نظریات علمی، توجه کافی به روش‌ دستیابی در ارائه نظریات علمی، قابل فهم بودن و قابل رجوع بودن نظریه برای جامعه علمی، دقت در به کارگیری مفاهیم و لغات علمی و لزوم دارا بودن تعریف مورد اتفاق برای مفاهیم به کارگرفته شده.

با توجه به لزوم بحث و بررسی بیشتر بر موارد مطرح شده ادامه بررسی سایر موارد به جلسه آینده موکول شد.