ضیافت اندیشه اساتید سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دوره های دانش افزایی استادان دانشگاه علوم پزشکی ایران تیر ماه ۹۵ در مشهد مقدس برگزار می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی ایران تعدادی از دوره های دانش افزایی استادان را در تیر ماه ۹۵ در مشهد مقدس برگزار می کند.

اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران می توانند با توجه به شرایط برگزاری دوره های دانش افزایی استادان در مشهد مقدس، با انتخاب یکی از دوره های مذکور در سفر مشهد مقدس که در دو دوره متفاوت انجام خواهد شد، شرکت کنند.

ثبت نام دوره های مذکور از ۱۲ تا ۱۶ خرداد ماه ۹۵ انجام می شود. همچنین  دوره اول، ۲۱ تا ۲۴  تیرماه ۹۵ و دوره دوم، ۲۴ تا ۲۷ تیرماه ۹۵ برگزار می شود.

نهایی شدن ثبت نام با واریز هزینه ثبت نام و اطلاع به دفتر از طریق شماره تلفن های اعلام شده تا ۱۸خرداد صورت می گیرد.

متقاضیان برای برای ثبت نام  و اطلاع از جزییات سفر به آدرس http://nahad.iums.ac.ir مراجعه کنند.